Sivuston tarkoituksena on auttaa kiinteistönomistajia, viranomaisia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita jätevesijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä koskeva valtioneuvoston asetus ns. "jätevesiasetus" tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksessa asetetaan kiinteistöjen jätevesissä olevien haitta-aineden poistamiselle vähimmäisvaatimukset.

Sivustolta löydät tietoa miten asiassa tulee edetä ja mitä vaihtoehtoja on, tietoja erilaisista jätevesijärjestelmistä, niiden valinnasta ja eroavaisuuksista. Jos et tiedä mistä lähteä liikkeelle valitse "Keitä koskee - asetus lyhyesti".