Jätevesijärjestelmä kannattaa uusia mahdollisimman pian, ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset viemäriverkoston laajenemiset alueelle. 

Lähestyttäessä tuota takarajaa 2014, on oletettavaa että hinnat nousevat kun kysyntä ylittää tarjonnan - varsinkin urakointipuolella. Järkevämpää on panostaa ajoissa laatuun niin suunnittelussa kuin urakoinnissa (ei vielä kiirettä, joka heikentäisi laatua).